ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อนทำการสอนและส่งมอบงานต่อให้กับคณะทำงานสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ต่อไป เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

16 มีนาคม 66


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณะพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณะทำงานสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 2565 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อนทำการสอนและส่งมอบงานต่อให้กับคณะทำงานสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ต่อไป เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อัพเดทล่าสุด: 16 มีนาคม 66

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
053-948002 , Fax.053-948065