ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเรื่องพิธีเปิดศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์แห่งใหม่ ในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

16 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเรื่องพิธีเปิดศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์แห่งใหม่ ในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2566 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมเชิญชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


16 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065