ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบทุนการศึกษาทุนให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสมทบทุนโครงการ VCL สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

25 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ผศ.ดร.น.สพ.อนุชา สธนวงศ์ และหน่วยกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณกนิษฐา ไทยกล้า ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาทุนให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสมทบทุนโครงการ VCL สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีการศึกษา 2566 จำนวนเงิน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


25 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065