ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นเพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

25 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปูเสื่อ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อาทิ ขั้นตอนการเบิกเงิน การลงคะแนนเลือกตั้งสภาพนักงาน โครงการดูแลและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตใจ และร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นเพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป ณ ห้อง E115 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


25 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065