ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จ.เชียงราย

27 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ นำทีมคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จ.เชียงราย วัตถุประสงค์ของงานจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ผนึกกำลังผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ร่วมรับฟังการนำเสนอการดำเนินการตามหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์ของการเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม สามารถสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญและมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก"


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


27 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065