ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ สมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพท) TEPA ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566

29 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ สมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพท) TEPA จัดสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่ต้องแจ้งครอบครอง เกิดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง) และการกรอกข้อมูล การตรวจสอบเอกสาร การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม

โดยภายในงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการต่าง ๆ ของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ฯ ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


29 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065