ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบการบริหารงานคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001: 2015 ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.น.สพ.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์​​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา พร้อมด้วย คุณอาภรณ์ พัชนี ​สังกัดงานนโยบายและแผน และ ประกันคุณภาพนักศึกษา ร่วมศึกษาดูงานระบบการบริหารงานคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001: 2015 เพื่อเป็นแนวทางในการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณภาพจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


30 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065