ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่สัตวแพทย์ที่สำเร็จในหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 ในการจบหลักสูตรการเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

1 มิถุนายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วยผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับสัตวแพทย์หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 ในการจบหลักสูตรการเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


1 มิถุนายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065