ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานปฐมนิเทศต้อนรับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566

2 มิถุนายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์ สัตวแพทย์และบุคลากร จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6 เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก อันเป็นการสร้างให้เกิดความมั่นใจ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพมากยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 เดือน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2 มิถุนายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065