ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช. ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2547 ร่วมอัดรายการ 'หนึ่งในพระราชดำริ' เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567

6 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2547 ร่วมอัดรายการ “หนึ่งในพระราชดำริ” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ออกอากาศทาง ช่อง 9 MCOT HD


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


6 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065