ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมในหัวข้อ 'มนุษย์ต่างวัย...เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น และเราเข้าสู่วัยทอง' เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและลดปัญหาช่องระหว่างวัยสำหรับผู้ปกครองและบุตรหลานให้กับครอบครัวสัตวแพทย์ มช. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

5 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการอบรมในหัวข้อ "มนุษย์ต่างวัย...เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น และเราเข้าสู่วัยทอง" กิจกรรมส่วนหนึ่ง ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 3 มิติ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ [ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพและด้านความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร] จัดโดย หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและลดปัญหาช่องระหว่างวัยสำหรับผู้ปกครองและบุตรหลานให้กับครอบครัวสัตวแพทย์ มช. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงค์ และ ดร.ดรณี จันทร์หล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


5 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002