ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

5 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยหน่วยบริการทำหมันเคลื่อนที่ให้กับสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณลานด้านข้าง หอพื้นถิ่นล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในโอกาสนี้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพิศุทธ์ พิศุทธกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคุณพิศาล พันธุเสนีย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมพร้อมให้กำลังทีมคณาจารย์ สัตวแพทย์ที่มาร่วมปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าภายในงาน


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


5 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002