ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรม 'การพัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการและสหวิทยาการ Mlds: Co-creator and Facilitator of Multidisciplinary and Interdisciplinary programs' เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเทรนด์ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

5 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ผู้ร่วมอบรม โครงการอบรม “การพัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการและสหวิทยาการ Mlds: Co-creator and Facilitator of Multidisciplinary and Interdisciplinary programs" จัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเทรนด์ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นโยบายและกลยุทธ์ด้าน Education Platform และ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการและสหวิทยาการ เพื่อตอบโจทย์อนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สาลินี สันติธีรากุล ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ และคณะทำงาน เป็นวิทยากรในงานอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม D306 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


5 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002