ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. น.สพ.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร. สพ.ญ.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คุณอรุณี เผ่าพงษ์ เลขานุการคณะ และตัวแทนบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศ.ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


5 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002