ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2567 จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

6 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2567 จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) มาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ และยังไม่มีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการตรวจประเมิน และการให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงานที่รับการตรวจประเมิน โดยการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินคุณภาพองค์กรจากกรณีศึกษา ตามแผนการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปี 2567


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


6 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002