ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ณ วัดห้วยทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

8 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ นำโดย รศ. ดร. น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


8 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002