ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ บริษัท บี เซอเจิน จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 'วิทยาการบาดเจ็บขั้นสูงในแมว (Advances in Traumatology in Feline Patients)' ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

11 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บี เซอเจิน จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "วิทยาการบาดเจ็บขั้นสูงในแมว (Advances in Traumatology in Feline Patients)" ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ. ดร. สพ.ญ.อารีรัตน์ อากาศวิภาต อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้สัตวแพทย์ชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจการรักษาและผ่าตัดแก้ไขภาวะการบาดเจ็บที่มีความซับซ้อนได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในคลินิก โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Matthias Frank ผู้เชี่ยวชาญในด้านการรักษาผ่าตัดภาวะบาดเจ็บที่มีความซับซ้อนในแมว จากโรงพยาบาลสัตว์เอกชน เมือง Freiburg, ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นวิทยากรวิทยากรให้ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้จาก บริษัท บี เซอเจิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ >> https://cmu.to/oJKh1


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


11 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002