ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

16 มีนาคม 66


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หัวข้อวิจัย

  •  ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในสุนัขและแมว (Epidemiology of infectious diseases in dogs and cats)
  • การพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็ว เพื่อตรวจการติดเชื้อโรคที่นำโดยแมลงดูดเลือดในสุนัขและแมว (Development of a rapid test for vector-borne diseases in dogs and cats)
  • การบำบัดทดแทนไต ในสุนัขขนาดเล็กและแมว (Renal Replacement therapy in small dogs and cats)
  • ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่ออัตราการมีชีวิตรอดของสุนัขและแมวที่รับการบำบัดทดแทนไต Risk associated with survival rate in dogs and cats receiving renal replacement therapy

สนใจติดต่อและส่งประวัติ (CV) ได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า โทร.053-948015, 080-4214144 Email : sahatchai.t@cmu.ac.th 


อัพเดทล่าสุด: 16 มีนาคม 66

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
053-948002 , Fax.053-948065