ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical Practice in Small Animal Cardiology: Diagnosis and Treatment

16 มีนาคม 66


โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clinical Practice in Small Animal Cardiology: Diagnosis and Treatment“ โครงการเพิ่มพูนทักษะในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว

ระยะเวลาในการฝึก ท่านละ 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคารและพุธ)

  • ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 66 - 30 มิถุนายน 67
  • ฝึกปฏิบัติ ณ คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เริ่มลงทะเบียน 20 มีนาคม 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป✨

ลงทะเบียนได้เร็วๆ นี้ ที่
1. เว็บไซต์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://cmuah.vet.cmu.ac.th/index.php
2. เว็บไซต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-all.php

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
0 5394 8078 หรือ 0 5394 8114


อัพเดทล่าสุด: 16 มีนาคม 66

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
053-948002 , Fax.053-948065