ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง 'มนุษย์ต่างวัย...เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นและเราเข้าสู่วัยทอง' วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม E115

24 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง “มนุษย์ต่างวัย...เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นและเราเข้าสู่วัยทอง”

โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ และ ดร.ดรณี จันทร์หล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  • ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม E115
  • ขอให้ท่านโปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม และกรอกคำถาม ที่ท่านอยากรู้ เพราะท่านวิทยากรจะตอบทุกคำถามค่า
  • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพื่อทางฝ่ายจัดงานจะได้เตรียมอาหารให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าประชุมค่า

ตามลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ
https://forms.gle/pzvqxX4TXmBc4MKY8


24 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002