ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนำสุนัขและแมวร่วมกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ลานด้านข้าง หอพื้นถิ่นล้านนา อาคารศาลแขวง (เดิม) บริเวณตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

4 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจนำสุนัขและแมวร่วมกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
และโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 - 14.00 น.
ณ ลานด้านข้าง หอพื้นถิ่นล้านนา อาคารศาลแขวง (เดิม) บริเวณตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

โดยหน่วยบริการเคลื่อนที่ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสุนัขและแมว และสัตวแพทย์คอยให้คำแนะนำการดูแลสัตว์

รับฟรี!! อาหารสำหรับแมวโรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ภายในงาน


4 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002