ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปูเสื่อ ในวันที่ 24 กรกฎาคม  2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย E115

10 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ขอเรียนเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปูเสื่อ ในวันที่ 24 กรกฎาคม  2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย E115

โดยประเด็นเบื้องต้นจะเกี่ยวข้องกับ 

  • CMU IDP 
  • การกรอก TOR 
  • เตรียมตรวจรับ Green Office(broadleaf tree)  
  • ด้านการเงินแผนงาน
  • กิจกรรม 30 ปีคณะฯ
  • และอื่น ๆ ที่นำจะมาถ่ายทอด


10 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002