ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง E๑๑๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

เนื่องในโอกาส ๓ สิงหาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ ๓๐ ปี

ขอเชิญครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน
ร่วมงาน ๓ สิงหาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ ๓๐ ปี
พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์และพิธีทักษิณานุปทานแก่คณาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับ

ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง E๑๑๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมบริจาคทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ผ่านบัญชี “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี ๖๖๗-๒-๑๒๐๐๒-๐
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมจัดส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง (สแกนทาง LINE) >> https://cmu.to/ToLeaveArobeVMCMU
เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินสำหรับลดหย่อนภาษีประจำปี (ลดหย่อนภาษีได้ ๑ เท่า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๕๓๙๔ ๘๐๐๒


12 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002