งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Preventive Veterinary Medicine ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Impact factor 3.372 Quartile 1

20 ธันวาคม 2565


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Exploring the predictive capability of machine learning models in identifying foot and mouth disease outbreak occurrences in cattle farms in an endemic setting of Thailand ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Preventive Veterinary Medicine ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Impact factor 3.372 Quartile 1

งานวิจัย Exploring the predictive capability of machine learning models in identifying foot and mouth disease outbreak occurrences in cattle farms in an endemic setting of Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบต่างๆ ในการทำนายการเกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคในพื้นที่การระบาดของโรคในประเทศไทย

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก


20 ธันวาคม 2565

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002