รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการแสดงความยินดี

26 พฤษภาคม 2566


ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการแสดงความยินดี

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และอ.สพ.ญ.กณวีร์ วาฤทธิ์ ในโอกาสสอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์และได้รับอนุมัติจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังเป็นการร่วมยินดีต้อนรับ ผศ.สพ.ญ.พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร กลับจากลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และยินดีต้อนรับ อ.สพ.ญ.ดร.ชมพูนุท เพิ่มคำ อาจารย์น้องใหม่ของภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง ณ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  

ภาพกิจกรรม


26 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002