รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Science)

20 ธันวาคม 2565


ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Science)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.กณวีร์ วาฤทธิ์ สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ในการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Science) จาก Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา.


20 ธันวาคม 2565

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065