รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สพ.ญ.นิศาชล อภิญดา อาจารย์สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย the winner of the prestigious JALAS International Award 2023 ในงาน the Japanese Association for Laboratory Animal Science 2023

12 มิถุนายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

อ.ดร.สพ.ญ.นิศาชล อภิญดา
อาจารย์สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 

ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย the winner of the prestigious JALAS International Award 2023

เรื่อง Simultaneous protective immune responses of duck plague and fowl cholera by recombinant duck enteritis
virus vector expressing Pasteurella muitocida OmpH gene

ในงาน the Japanese Association for Laboratory Animal Science 2023
ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

 

 


12 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002