ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดแต่งกีบ รุ่น 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 มิถุนายน 2567


โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตัดแต่งกีบ รุ่น 2”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกีบโคและสามารถปฏิบัติการตัดแต่งกีบโคได้อย่างถูกต้อง
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://goo.gl/maps/iTfgYiLEqMUu7DNN6

ด่วน!! รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 948038, 08 1783 0611 (คุณนิลวรรณ์ )
Line ID : lath_cmu


17 มิถุนายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002