ใช้กับรูป

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ และศูนย์ต่างๆ

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ประชาสัมพันธ์งาน “Pet care” จัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ ลานสังคีต มช. (ลานควายยิ้ม)
...
พิธีรับกาวน์ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประชาสัมพันธ์ค่ายสพอ.เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว(แต่ยังสภาพดี)
...
แก้ว VM CMU [Limites Edition] เก็บความร้อนและความเย็น ขนาด 30 OZ / 890 ML รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ
...
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม E 115
...
งานประชุมวิชาการนานาชาติการอนุรักษ์และวิจัยช้าง ครั้งที่ 19 The 19 International Elephant Conservation and Research Symposium (IEF) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสสำหรับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “1 Day Pre-Vet Workshop” มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงทดลองลงมือปฏิบัติจริงในสายวิชาชีพสัตวแพทย์
...
พิธีเปิด PET CMU: ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:00 – 11:00 น. ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากเชียงใหม่ออยส์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
...
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หลักสูตร 'การผสมเทียมโค'
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านจัดการศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ  'Veterinary Medical Education Meets the Expert' ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10:30 – 16:00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านโรคมะเร็งในสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการเรื่อง 'The Quick Review in Animal Cancer: Right diagnosis to Real Practice' ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
...
กิจกรรมเสวนาวิชาการช้าง สัตว์ป่า และสัตว์พิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดย ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า ในหัวข้อ การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วย (Patient Care)
...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดแต่งกีบโค ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “นววิถีช้างไทย”(Thai elephant’s next normal)
...
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมรับฟังการบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Echocardiography Seminar and Workshop จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Vdo YouTube

ความรู้สู่สังคม

EP.12 โรคเชื้อรากินเนื้อ ภัยใกล้ตัว จากเหมียวสู่คน [โรคสัตว์สู่คน]
EP.11 มูลนกพิราบตัวร้ายกับโรคอันตรายตัวดี [โรคสัตว์สู่คน]
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 2/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 1/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 2/2)
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 1/2)
EP.10-2/2 โรคยุ่งๆ ของยุงลาย [โรคสัตว์สู่คน]
EP.10-1/2 โรคยุ่งๆ ของยุงลาย [โรคสัตว์สู่คน]
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมธำรงไว้ซึ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ วัดฝายหิน (วัดอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 และคุณครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม Vet Camp for Primary School เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมสนับสนุน รายการ สัตวแพทย์อาสา จส.100 ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 จัดโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
...
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ Center of excellence for companion animal cancer คณะสัตวแพทยศาสตร์ จฬ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องThe Quick Review in Animal Cancer: Right diagnosis to Real Practice ระหว่างวันที่ 21–22 พฤศจิกายน 2566
...
กิจกรรม Roadshow คณบดีพบนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อพบปะพูดคุยอัพเดตการดำเนินงานและการพัฒนาคณะด้านต่าง ๆ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวสำหรับเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในฐานะรุ่นพี่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนด้านสัตวแพทย์ แนวทางการเข้าศึกษาต่อ และอาชีพ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
...
ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง (PET CMU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมโซนต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
...
คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการ ในการร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
รวมข่าวได้รับรางวัลต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลแห่งเกียรติยศ

...
ทีมคณาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัล Excellent Presented จาก Innopa ประเทศอินโดนีเซีย
...
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธัญมาส กันธวัง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ “ระดับดีมาก” ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
...
ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา  ได้ผลการทดสอบ Interlaboratory Comparison ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการตรวจหาเชื้อ Trypanosoma evansi และ Anaplasma marginale โดยวิธี Stained thin smears และ ตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิ Trichinella spiralis ในกล้ามเนื้อสัตว์ด้วยวิธี Digestion ประจำปี 2566  ตามมาตรฐาน สถานบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
...
ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทย์หญิง พิมพ์นิภา เจียรวิริยะพันธ์ หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2566
...
ขอแสดงความยินดี กับ นายสัตวแพทย์ พีรวิชญ์ จงรัตนเมธีกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ได้รับทุนโครงการ International Internship Pilot Program National Science and technology Council เพื่อศึกษาวิจัยระยะสั้น ณ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน
...
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภัสสร ขีกลางดอน หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25
...
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเลิศ จากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย 
รวมข่าวงานวิจัยของของคณะสัตวแพทยศาสตร์

งานวิจัย

...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Utilizing Liposomal Encapsulation Approach to Address Nephrotoxic Challenges of Colistimethate Sodium Through a Preclinical Study ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Pharmacology (Published : 22 November 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Impact of a combination of pimobendan, furosemide, and enalapril on heart rate variability in naturally occurring, symptomatic, myxomatous mitral valve degeneration dogs ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ BMC Veterinary Research (Published : 12 October 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Identifying the patterns and sizes of the first lumpy skin disease outbreak clusters in Northern Thailand with a high degree of dairy farm aggregation using spatio-temporal models ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLoS ONE (Published : 15 November 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Estimating the Transmission Kernel for Lumpy Skin Disease Virus from Data on Outbreaks in Thailand in 2021 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Viruses (Published : 31 October 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Inhibitory effects on bovine babesial infection by iron chelator, 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1), and antimalarial drugs ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Parasitology (Published : 20 October 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Exploring the distinct immunological reactions of bovine neutrophils towards major and minor pathogens responsible for mastitis ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ International Journal of Veterinary Science and Medicine (Published : 11 October 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Efficiency of NHEJ-CRISPR/Cas9 and Cre-LoxP Engineered Recombinant Turkey Herpesvirus Expressing Pasteurella multocida OmpH Protein for Fowl Cholera Prevention in Ducks ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Vaccines (Published : 18 September 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Clinical Characteristics, Antimicrobial Resistance, Virulence Genes and Multi-Locus Sequence Typing of Non-Typhoidal Salmonella Serovar Typhimurium and Enteritidis Strains Isolated from Patients in Chiang Mai, Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Microorganisms (Published : 28 September 2023)
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065