ใช้กับรูป

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ และศูนย์ต่างๆ

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Vet-CMU Innovation Day 2023: ปลุกนวัตกรในตัวคุณ (Wake up your innovator) วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ห้อง E115 เวลา 8.30 - 12.00น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเพณีรับน้องขึ้นดอย) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
...
เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านโรคมะเร็งในสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการเรื่อง 'The Quick Review in Animal Cancer: Right diagnosis to Real Practice' ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม สัปดาห์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กันยายน 2566 ณ ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU
...
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ห้องตรวจสุขภาพสัตว์ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
...
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Mascot Design Contest ที่สื่อถึงการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ 
...
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มาร่วมงานขันโตกสัตวแพทย์ประจำปี 2566
...
เปิดรับสมัครลูกค่าย ชั้นปีที่ 1 และ 2 กิจกรรมในค่ายประกอบด้วยการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิให้กับโคเนื้อ สุนัข และแมว
...
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Vet-CMU Innovation Day 2023: ปลุกนวัตกรในตัวคุณ (Wake up your innovator) วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ห้อง E115 เวลา 8.30 - 12.00น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านโรคมะเร็งในสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการเรื่อง 'The Quick Review in Animal Cancer: Right diagnosis to Real Practice' ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
...
กิจกรรมเสวนาวิชาการช้าง สัตว์ป่า และสัตว์พิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดย ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า ในหัวข้อ การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วย (Patient Care)
...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดแต่งกีบโค ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “นววิถีช้างไทย”(Thai elephant’s next normal)
...
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมรับฟังการบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Echocardiography Seminar and Workshop จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
...
งานอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 2 (2nd Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice) จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
Vdo YouTube

ความรู้สู่สังคม

EP.11 มูลนกพิราบตัวร้ายกับโรคอันตรายตัวดี [โรคสัตว์สู่คน]
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 2/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 1/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 2/2)
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 1/2)
EP.10-2/2 โรคยุ่งๆ ของยุงลาย [โรคสัตว์สู่คน]
EP.10-1/2 โรคยุ่งๆ ของยุงลาย [โรคสัตว์สู่คน]
EP.09 ปลาดิบจากพยาธิใบไม้สู่โรคมะเร็ง [โรคสัตว์สู่คน]
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Sheri Ross จาก University of Prince Edward Island ประเทศแคนาดา ในโอกาสร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 'เกษียณสุขใจ' คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 แด่ อ.สพ.ญ.ศศิโศภิน ไชยลังการณ์ และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร ณ ห้องประชุม E115 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในนามตัวแทนผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ณ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 จากโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 25, 27 และ 28 กันยายน 2566
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่หัวหน้าภาควิชา และเลขานุการคณะฯ ในโอกาสที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ มุ่งมั่นสรรค์สร้าง และเป็นกำลังขับเคลื่อนพัฒนาคณะฯมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 66
...
กิจกรรมประชุมปูเสื่อประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อเป็นพื้นที่ให้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการจัดงาน เชิญชวนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
...
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจการดูแลสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์แบบครบวงจร ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มช. และ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 66
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยอาจารย์คลินิกม้า เข้าหารือความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และการฝึกงานของนักศึกษากับศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ณ ศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 66
รวมข่าวได้รับรางวัลต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลแห่งเกียรติยศ

...
ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทย์หญิง พิมพ์นิภา เจียรวิริยะพันธ์ หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2566
...
ขอแสดงความยินดี กับ นายสัตวแพทย์ พีรวิชญ์ จงรัตนเมธีกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ได้รับทุนโครงการ International Internship Pilot Program National Science and technology Council เพื่อศึกษาวิจัยระยะสั้น ณ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน
...
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภัสสร ขีกลางดอน หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25
...
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเลิศ จากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย 
...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์โรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีสุขภาพดี ในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอแสดงความยินดีกับ น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมข่าวงานวิจัยของของคณะสัตวแพทยศาสตร์

งานวิจัย

...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Exploring the potential immunomodulatory effects of gallic acid on milk phagocytes in bovine mastitis caused by Staphylococcus aureus ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 15 September 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Histological study of seventeen organs from dugong (หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Histological study of seventeen organs from dugong (Dugong dugon) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ PeerJ (Published : 29 August 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Species of Garra (Cyprinidae: Labeoninae) in the Salween River basin with description of an enigmatic new species from the Ataran River drainage of Thailand and Myanmar ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Zootaza (Published : 30 June 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Forecasting of daily new lumpy skin disease cases in Thailand at different stages of the epidemic using fuzzy logic time series, NNAR, and ARIMA methods ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Preventive Veterinary Medicine (Published : 30 June 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Preliminary Study on Treatment Outcomes and Prednisolone Tapering after Marine Lipid Extract EAB-277 Supplementation in Dogs with Immune-Mediated Hemolytic Anemia ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published : 30 June 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Influence of Gallic Acid-Containing Mouth Spray on Dental Health and Oral Microbiota of Healthy Dogs: A Pilot Study ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published : 30 June 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Development of loop-mediated isothermal amplification for rapid detection of sporotrichosis caused by Sporothrix schenckii ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World (Published : 17 June 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Effect of Electroejaculation Protocols on Semen Quality and Concentrations of Testosterone, Cortisol, Malondialdehyde, and Creatine Kinase in Captive Bengal Tigers ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 6 June 2023)
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065