คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการ

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดแต่งกีบ รุ่น 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Genomic Epidemilogy of Bacterial Foodborne Pathogens in Asia: WGS and pubMLST database for genome analysis ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์
ขอเชิญรับฟังการเสวนา MUSEUM THAILAND TALK 2024 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. จัดโดย สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย มาร่วมแนะนำพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567
ขอเรียนเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปูเสื่อ ในวันที่ 14 มิถนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย E115
ขอเชิญชวนร่วมงาน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอุทิศสัตว์ทดลอง ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ ลานหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
The CMUVC Postgraduate Training program: How to handle the emergency situations in small animals วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดแต่งกีบ รุ่น 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Genomic Epidemilogy of Bacterial Foodborne Pathogens in Asia: WGS and pubMLST database for genome analysis
The CMUVC Postgraduate Training program: How to handle the emergency situations in small animals วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวดจากโรค หรือความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อในสัตว์เลี้ยง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน ผู้ช่วย, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมงานสัมมนา The VMCMU Postgraduate Training Program: Basic Principle on Computed Tomography in Small Animals บรรยายโดย อ.น.สพ.ดร.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ จากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Vdo YouTube

ความรู้สู่สังคม

EP.14 โรคแอนแทรกซ์...โรคร้ายจากการกิน [โรคสัตว์สู่คน]
EP.13 เชื้อรากินเนื้อในแมว โรคร้ายสุดอันตราย ที่ทาสทั้งหลายต้องระวัง [โรคสัตว์สู่คน]
EP.12 โรคเชื้อรากินเนื้อ ภัยใกล้ตัว จากเหมียวสู่คน [โรคสัตว์สู่คน]
EP.11 มูลนกพิราบตัวร้ายกับโรคอันตรายตัวดี [โรคสัตว์สู่คน]
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 2/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 1/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 2/2)
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 1/2)
วิดีทัศน์ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

จากแรงผลักดัน สู่คุณค่า
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มช.
จากจุดเริ่มต้นของการเติบโต
ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.(ท่านที่ 2)
จากรุ่นสู่รุ่น ผศ.ดร.สพ.ญ.ประภาวดี ไพรินทร์
และ ผศ.ดร.น.สพ.วสันต์ ตั้งโภคานนท์
30ปีสัตวแพทย์ มช.
จากแรงบันดาลใจสู่แรงผลักดัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
คุณปิยะมาศ คงถึง และ คุณธีระพงศ์ โปธา นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ใน โครงการอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการศึกษาการใช้การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายสัตว์เป็นเครื่องมือในการประเมินและติดตามภาวะเครียดของสัตว์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567
กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสโมสรนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมออกบูธระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ในงาน เปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1 Firstmeet CMU 2567 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมปูเสื่อเพื่อเป็นเวทีสำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ สายสนับสนุน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว(Green Office) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าหารือ พร้อมขอคำชี้แนะแนวทางการจัดทำหลักสูตร Multidisciplinary ณ วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รู้จัก เข้าใจตนเอง เชื่อมโยง และพัฒนาศักยภาพของตนเอง" ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ที่ได้รับทุน ภายใต้ชื่อโครงการบ่มเพาะเลี้ยงต้นกล้าเป็นสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567
นศ.ระดับปริญญาโท ทุน Service and research assistant (RA) คณะสัตวแพทย์ มช. ได้รับรางวัล Excellent Research Award จากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม'ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 To be Vet Student 2024' เข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567
รศ.ดร.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผศ.ดร.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล ร่วมพิธีปิดงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 'อ่างแก้วเกมส์ 2024' ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมข่าวได้รับรางวัลต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลแห่งเกียรติยศ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สพ.ญ.นิศาชล อภิญดา อาจารย์สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย the winner of the prestigious JALAS International Award 2023 ในงาน the Japanese Association for Laboratory Animal Science 2023
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 3 ของประเทศไทย ในสาขา Veterinary จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings 2024
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี เครื่องหมายการรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase I จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.น.สพ.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 'ช้างทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖' รางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรุณี เผ่าพงษ์ สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 'ช้างทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖' รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านการบริหาร
ทีมคณาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัล Excellent Presented จาก Innopa ประเทศอินโดนีเซีย
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธัญมาส กันธวัง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ “ระดับดีมาก” ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
รวมข่าวงานวิจัยของของคณะสัตวแพทยศาสตร์

งานวิจัย

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง An ELISA test using a circulating  Mycobacterium bovis  peptide for detecting bovine tuberculosis in dairy cattle ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 22 May 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Persistence of passive immunity in calves receiving colostrum from cows vaccinated with a live attenuated lumpy skin disease vaccine and the performance of serological tests ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 21 May 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Analysis of factors associated with the first lumpy skin disease outbreaks in naïve cattle herds in different regions of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 22 February 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Physiological changes in captive elephants in northern Thailand as a result of the COVID-19 tourism ban—stress biomarkers ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 9 February 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Cross-correlation and time series analysis of rabies in different animal species in Nepal from 2005 to 2018 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Heliyon (Published : 4 February 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Effects of Dietary Supplementation with Caesalpinia sappan Linn. Extract for Promoting Flock Health and Performance in Late-Phase Laying Hens ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 4 February 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง The impact of mass vaccination policy and control measures on lumpy skin disease cases in Thailand: insights from a Bayesian structural time series analysis ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 5 January 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Characteristics of gut microbiota in captive Asian elephants (Elephas maximus) from infant to elderly ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Scientific Reports (Published : 27 December 2023)
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065