คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการ

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปูเสื่อ  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย E115
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม 'โครงการเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน'  การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม E115 
โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวดจากโรค หรือความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อในสัตว์เลี้ยง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น 'ศิษย์เก่าเกียรติยศ' เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 30 ปี
ขอเชิญชม รายการที่นี่ สัตวแพทยสภา Ep.82 ตอน 'หลักสูตรการพยาบาลสัตว์กับมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ไทย' วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 20:00 - 21:00 น
ขอเชิญชาว มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มช. วันที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานสัก มช.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. 2567 - 2570
ศูนย์ NOVEL CMU มีช่องทางการติดต่อ LINE Official เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ และรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากทางศูนย์ฯ ได้อย่างรวดเร็ว
โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวดจากโรค หรือความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อในสัตว์เลี้ยง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน ผู้ช่วย, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมงานสัมมนา The VMCMU Postgraduate Training Program: Basic Principle on Computed Tomography in Small Animals บรรยายโดย อ.น.สพ.ดร.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ จากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมโค รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 16 วัน
เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ 'Pitfalls in the Interpretation of Blood test: learning from Lab to practitioners'
การบรรยายพิเศษ เรื่อง State of the Art Chronic Enteropathy Management in Dogs and Cats
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หลักสูตร 'การผสมเทียมโค'
Vdo YouTube

ความรู้สู่สังคม

EP.14 โรคแอนแทรกซ์...โรคร้ายจากการกิน [โรคสัตว์สู่คน]
EP.13 เชื้อรากินเนื้อในแมว โรคร้ายสุดอันตราย ที่ทาสทั้งหลายต้องระวัง [โรคสัตว์สู่คน]
EP.12 โรคเชื้อรากินเนื้อ ภัยใกล้ตัว จากเหมียวสู่คน [โรคสัตว์สู่คน]
EP.11 มูลนกพิราบตัวร้ายกับโรคอันตรายตัวดี [โรคสัตว์สู่คน]
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 2/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 1/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 2/2)
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 1/2)
วิดีทัศน์ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

จากแรงผลักดัน สู่คุณค่า
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มช.
จากจุดเริ่มต้นของการเติบโต
ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.(ท่านที่ 2)
จากรุ่นสู่รุ่น ผศ.ดร.สพ.ญ.ประภาวดี ไพรินทร์
และ ผศ.ดร.น.สพ.วสันต์ ตั้งโภคานนท์
30ปีสัตวแพทย์ มช.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อ.ปองวิทย์ สนเลม็ด ที่ปรึกษาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อหารือชี้แนะแนวทางการจัดเตรียมเอกสารในหมวดต่าง ๆ เพื่อรองรับการตรวจประเมินเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. David Hall, Associate Dean, Emerging Scholars, Faculty of Veterinary Medicine, University of Calgary, Canada ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนพร้อมหารือการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรห้องปบัติการและสัตว์ทดลอง จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการจัดการห้องปฏิบัติการ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย และคณะคุณครู จากโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Vet Camp for high school student พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 'นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตนเองสำหรับสัตวแพทย์' สำหรับสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ มช. เพื่อทำความรู้จัก เข้าใจตนเอง เชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพตนเอง พร้อมโอบกอดผู้อื่นอย่างเข้าใจ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และสถานที่จัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมในหัวข้อ 'การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน' ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 3 มิติ เพื่อพัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพและด้านความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. Naoaki Mizawa Director, Center for Animal Diseases Control (CADIC), University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
รวมข่าวได้รับรางวัลต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 3 ของประเทศไทย ในสาขา Veterinary จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings 2024
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี เครื่องหมายการรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase I จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.น.สพ.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 'ช้างทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖' รางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรุณี เผ่าพงษ์ สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 'ช้างทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖' รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านการบริหาร
ทีมคณาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัล Excellent Presented จาก Innopa ประเทศอินโดนีเซีย
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธัญมาส กันธวัง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ “ระดับดีมาก” ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา  ได้ผลการทดสอบ Interlaboratory Comparison ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการตรวจหาเชื้อ Trypanosoma evansi และ Anaplasma marginale โดยวิธี Stained thin smears และ ตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิ Trichinella spiralis ในกล้ามเนื้อสัตว์ด้วยวิธี Digestion ประจำปี 2566  ตามมาตรฐาน สถานบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
รวมข่าวงานวิจัยของของคณะสัตวแพทยศาสตร์

งานวิจัย

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง An ELISA test using a circulating  Mycobacterium bovis  peptide for detecting bovine tuberculosis in dairy cattle ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 22 May 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Persistence of passive immunity in calves receiving colostrum from cows vaccinated with a live attenuated lumpy skin disease vaccine and the performance of serological tests ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 21 May 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Analysis of factors associated with the first lumpy skin disease outbreaks in naïve cattle herds in different regions of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 22 February 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Physiological changes in captive elephants in northern Thailand as a result of the COVID-19 tourism ban—stress biomarkers ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 9 February 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Cross-correlation and time series analysis of rabies in different animal species in Nepal from 2005 to 2018 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Heliyon (Published : 4 February 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Effects of Dietary Supplementation with Caesalpinia sappan Linn. Extract for Promoting Flock Health and Performance in Late-Phase Laying Hens ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 4 February 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง The impact of mass vaccination policy and control measures on lumpy skin disease cases in Thailand: insights from a Bayesian structural time series analysis ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 5 January 2024)
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Characteristics of gut microbiota in captive Asian elephants (Elephas maximus) from infant to elderly ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Scientific Reports (Published : 27 December 2023)
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065