ใช้กับรูป

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ และศูนย์ต่างๆ

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meetings
...
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จัดโดย พี่ ๆ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2566
...
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลระดมเงินจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย ชิงถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
...
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU เปิดรับลงทะเบียนให้บริการ ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมวที่มี อายุ 3 เดือนขึ้นไป
...
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจร่วมนำสุนัขเข้าร่วมโครงการทำหมันเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ ระหว่าง 4 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2566
...
การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนาการศึกษา ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center CMU พร้อมเปิดให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์แล้วจ้าา 23 พ.ค. นี้
...
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมรับฟังการบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Echocardiography Seminar and Workshop จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
...
งานอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 2 (2nd Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice) จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
Vdo YouTube

ความรู้สู่สังคม

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...Heat Stroke ภัยร้อนในสัตว์เลี้ยง (EP.2)
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...การดูแลสัตว์เลี้ยงในภาวะ PM2.5...
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...Heat Stroke ภัยร้อนในสัตว์เลี้ยง
EP.08 Update สถานการณ์ “โรคฝีดาษลิง” [โรคสัตว์สู่คน]
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...ขนหูและหนวดแมว
EP.07 พยาธิในปลา เรื่องที่นักกินปลา (ดิบ) ต้องดู [โรคสัตว์สู่คน]
[โรคสัตว์สู่คน] EP06 – โรคขี้แมว ... มีด้วยหรอ????
[โรคสัตว์สู่คน] EP05 พยาธิตัวตืด ... กินแล้วผอมจริงเหรอ????
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566
...
งานปฐมนิเทศต้อนรับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566
...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่สัตวแพทย์ที่สำเร็จในหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 ในการจบหลักสูตรการเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
...
ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมอมรมแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือ ตำรา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบการบริหารงานคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001: 2015 ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพูดคุยแนะนำ “ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU” ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง ในรายการถ่ายทอดสด NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
...
กิจกรรมสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ สมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพท) TEPA ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
...
ทีมคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จ.เชียงราย
รวมข่าวได้รับรางวัลต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลแห่งเกียรติยศ

...
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์  บรรณาธิการ Veterinary Integrative Sciences
...
ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร
...
พิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น และนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น
...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
...
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 
...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Science)
...
พิธีมอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
รวมข่าวงานวิจัยของของคณะสัตวแพทยศาสตร์

งานวิจัย

...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง Comparative Susceptibility of Pathogenic Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus pseudintermedius to Empirical Cotrimazole for Canine Pyoderma ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Life (Published : 18 May 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measures of Oxidative Status Markers in Relation to Age, Sex, and Season in Sick and Healthy Captive Asian Elephants in Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 5 May 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง The first study on the impact of lumpy skin disease outbreaks on monthly milk production on dairy farms in Khon Kaen, Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World (Published : 6 April 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง First Stranding Event of a Common Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804) Reported in the Gulf of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Diversity (Published : 6 April 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Response of elephant peripheral blood mononuclear cells when stimulated with elephant endotheliotropic herpesvirus glycoprotein B (EEHV-gB) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
...
ผลงานวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง Modelling epidemic growth models for lumpy skin disease cases in Thailand using nationwide outbreak data, 2021-2022 ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Infectious Disease Modelling
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measurement of Babesia bovis infected red blood cells using flow cytometry
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065