Faculty of Veterinary Medicine Chiang Mai University

Animal Hospitals

ศูนย์บริการ

Highlights

Release

Publicize Events

Release

เชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 เม.ย. 2567
ขอเชิญบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประเพณีปี๋เมือง ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 13.00-17.00 น. 
9 เม.ย. 2567
ขอเชิญชวน ผู้ช่วย, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เม.ย. 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสมาชิกครอบครัวสัตวแพทย์ มช. นางสาวพันธิภา ศรีวิชัย (ตู่) เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและการเงิน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
2 เม.ย. 2567
งานประชุมช้างแห่งชาติ 2567 ในหัวข้อ ความร่วมมือไร้พรมแดน Elephant conservation without border ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง
28 มี.ค. 2567
ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้อง B407 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป 
2 เม.ย. 2567
ขอเชิญชวนครอบครัวสำนักวิชาสัตวแพทย์ มช. ร่วมงานเสวนา ประชาสำนัก ณ ห้อง E115 วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 - 12.00 น.
25 มี.ค. 2567
ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. รวมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือ ผ้าลาย "หงส์ในโคม” ลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่  แต่งกายสัปดาห์ละ 2 วัน ตลอดเดือนเมษายน อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม
22 มี.ค. 2567
ขอเชิญชวน ผู้ช่วย, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เม.ย. 2567
เชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 มี.ค. 2567
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมงานสัมมนา The VMCMU Postgraduate Training Program: Basic Principle on Computed Tomography in Small Animals บรรยายโดย อ.น.สพ.ดร.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ จากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.พ. 2567
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมโค รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 16 วัน
27 ธ.ค. 2566
เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ 'Pitfalls in the Interpretation of Blood test: learning from Lab to practitioners'
19 ธ.ค. 2566
การบรรยายพิเศษ เรื่อง State of the Art Chronic Enteropathy Management in Dogs and Cats
18 ธ.ค. 2566
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หลักสูตร 'การผสมเทียมโค'
9 พ.ย. 2566
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านจัดการศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ  'Veterinary Medical Education Meets the Expert' ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10:30 – 16:00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ต.ค. 2566
Vdo YouTube

Youtube

EP.13 เชื้อรากินเนื้อในแมว โรคร้ายสุดอันตราย ที่ทาสทั้งหลายต้องระวัง [โรคสัตว์สู่คน]
EP.12 โรคเชื้อรากินเนื้อ ภัยใกล้ตัว จากเหมียวสู่คน [โรคสัตว์สู่คน]
EP.11 มูลนกพิราบตัวร้ายกับโรคอันตรายตัวดี [โรคสัตว์สู่คน]
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 2/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 1/2
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 2/2)
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 1/2)
EP.10-2/2 โรคยุ่งๆ ของยุงลาย [โรคสัตว์สู่คน]
วิดีทัศน์ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

จากแรงผลักดัน สู่คุณค่า
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มช.
จากจุดเริ่มต้นของการเติบโต
ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.(ท่านที่ 2)
Activities within the Faculty of Veterinary Medicine

Events

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องช้าง ในงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2567 ณ สโมสรวิทยุการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเมญ่าและไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
17 เม.ย. 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมขบวนสรงน้ำพระ “ภูมิผญาสักการะ พุทธล้านนา” ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗
14 เม.ย. 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดงานสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างความกลมเกลียว ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ กิจกรรมจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา กิจกรรมการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่าง ฯ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล จ.ระยอง
12 เม.ย. 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดสัมมนาวิชาการศึกษา ประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร และแผนการดำเนินการเพื่อรับรองสถาบัน ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมช. จาก โครงการ ITPC Summer Camp ในหัวข้อ Sustainability for Life ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
4 เม.ย. 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง กฎการตัดสินใจ (Decision Rule) ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.สพ.สมชาย วงศ์สมุทร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
4 เม.ย. 2567
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
4 เม.ย. 2567
ตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวพันธิภา ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและการเงิน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567
4 เม.ย. 2567
News and awards from the Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University

Award

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี เครื่องหมายการรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase I จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
25 ม.ค. 2567
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.น.สพ.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 'ช้างทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖' รางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10 ม.ค. 2567
ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรุณี เผ่าพงษ์ สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 'ช้างทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖' รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านการบริหาร
10 ม.ค. 2567
ทีมคณาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัล Excellent Presented จาก Innopa ประเทศอินโดนีเซีย
8 พ.ย. 2566
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธัญมาส กันธวัง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ “ระดับดีมาก” ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
12 ต.ค. 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
9 ต.ค. 2566
ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา  ได้ผลการทดสอบ Interlaboratory Comparison ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการตรวจหาเชื้อ Trypanosoma evansi และ Anaplasma marginale โดยวิธี Stained thin smears และ ตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิ Trichinella spiralis ในกล้ามเนื้อสัตว์ด้วยวิธี Digestion ประจำปี 2566  ตามมาตรฐาน สถานบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
4 ต.ค. 2566
ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทย์หญิง พิมพ์นิภา เจียรวิริยะพันธ์ หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2566
2 ต.ค. 2566
A collection of research news from the Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University

Research

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Analysis of factors associated with the first lumpy skin disease outbreaks in naïve cattle herds in different regions of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 22 February 2024)
27 ก.พ. 2567
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Physiological changes in captive elephants in northern Thailand as a result of the COVID-19 tourism ban—stress biomarkers ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 9 February 2024)
12 ก.พ. 2567
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Cross-correlation and time series analysis of rabies in different animal species in Nepal from 2005 to 2018 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Heliyon (Published : 4 February 2024)
9 ก.พ. 2567
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Effects of Dietary Supplementation with Caesalpinia sappan Linn. Extract for Promoting Flock Health and Performance in Late-Phase Laying Hens ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 4 February 2024)
5 ก.พ. 2567
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง The impact of mass vaccination policy and control measures on lumpy skin disease cases in Thailand: insights from a Bayesian structural time series analysis ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 5 January 2024)
6 ม.ค. 2567
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Characteristics of gut microbiota in captive Asian elephants (Elephas maximus) from infant to elderly ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Scientific Reports (Published : 27 December 2023)
5 ม.ค. 2567
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Physiological changes in captive elephants in Northern Thailand as a result of the COVID-19 tourism ban – muscle, liver, metabolic function, and body condition ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 21 December 2023)
2 ม.ค. 2567
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Time series analysis and forecasting of the number of canine rabies confirmed cases in Thailand based on national-level surveillance data ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 29 November 2023)
15 ธ.ค. 2566
Address 155 Moo 2, Mae Hia Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065