พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Personal Data Protection Act : PDPA)

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065