ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา


เปิดโลกกว้างการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับพื้นที่สังคมอุดมปัญญา ในศาสตร์วิชา ศิลป์วิชา และนวัตกรรมหลากหลาย ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาด (CMU Smart City - Clean Energy) ที่นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอิสระคู่กับการเรียนรู้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศรื่นรมย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และบริการออนไลน์ครบวงจร จนเป็นที่กล่าวขานว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ณ ที่ธรรมชาติกล่อมเกลาภูมิปัญญาให้งดงาม (CMU: Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence)

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065