ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์


CMU MIS
CMU Mail
CMU KC Moodle
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะสัตวแพทย์ มช.
Management Reporting System
E-Meeting
E-Document
CMU ZOOM
Download
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065