ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในงาน “รับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 21 (VET 80) – บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57

27 มกราคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในงาน “รับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 21 (VET 80) – บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57” พร้อมกันนี้ น.สพ.ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐ ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ นศ.สพ.วุฒิพงศ์ โตเจริญนิรัติศัย ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และว่าที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ร่วมพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook Link


27 มกราคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065