ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าศึกษาดูงานด้านแนวทางการเฝ้าระวังโรค การรักษา และการดูแลจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

16 กุมภาพันธ์ุ 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พ.ท.อนุรักษ์ การสมมุติ ผู้อำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโสแบบผสมผสาน และคณะผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 50 โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ในการศึกษาดูงานด้านแนวทางการเฝ้าระวังโรค การรักษา และการดูแลจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาร่วมเป็นวิทยากร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


16 กุมภาพันธ์ุ 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065