ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรจากงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

24 กุมภาพันธ์ุ 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยทีมรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรจากงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย เข้าร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม (E115) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


24 กุมภาพันธ์ุ 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065