ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ Good to Great Together Workshop การทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2567-2569 (3 ปีข้างหน้า) ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566

23 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผน และ ประกันคุณภาพการศึกษา จัดงานสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ Good to Great Together Workshop การทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2567-2569 (3 ปีข้างหน้า) โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาระยะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณและ Agenda 12 : Agile & Resilient Organization และทีมงานวิทยากรจาก บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และกิจกรรม Start Stop Continue Method การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการ Brainstorm แผนกลยุทธ์ร่วมกัน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรม วิเคราะห์ SWOT analysis และ Core competency เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานของตนโดยมี รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน และทีม เป็นวิทยากร ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


23 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065