ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมพิธีตั้งศาลเจ้าที่ ภายในโครงการจัดตั้งอาคารศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และดำเนินการจัดตั้งอาคารบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

22 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย สพ.ญ.ภาวินี กุลนานันท์ สัตวแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า และคุณสุพรรษา ปัญญาเรือน เลขานุการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมพิธีตั้งศาลเจ้าที่ ภายในโครงการจัดตั้งอาคารศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งอาคารดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างราบรื่น โดยโครงการจัดตั้งอาคารศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า จัดสร้างขึ้นสำหรับการศึกษาและวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคลินิกสุขภาพ สวัสดิภาพ และการจัดการทางด้านต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช้าง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดินจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


22 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065