ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 'นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตนเองสำหรับสัตวแพทย์' สำหรับสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ มช. เพื่อทำความรู้จัก เข้าใจตนเอง เชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพตนเอง พร้อมโอบกอดผู้อื่นอย่างเข้าใจ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567

20 พฤษภาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตนเองสำหรับสัตวแพทย์” สำหรับสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำความรู้จัก เข้าใจตนเอง เชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพตนเอง พร้อมโอบกอดผู้อื่นอย่างเข้าใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.บุฑบท พฤกษาธนาชาติ แพทย์ชำนาญการพิเศษ (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL CMU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> https://cmu.to/ku0iD


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


20 พฤษภาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065