ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเรื่อง Back to basic: Fundamental of microscope หลักการใช้งานกล้องจุลทรรศน์เบื้องต้นสำหรับงานทางจุลพยาธิวิทยา

30 มกราคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดการอบรมเรื่อง Back to basic: Fundamental of microscope หลักการใช้งานกล้องจุลทรรศน์เบื้องต้นสำหรับงานทางจุลพยาธิวิทยา

โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. George (Jorge) H.Aigla อาจารย์พิเศษจาก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ 2 (E301) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


>>Facebook link<<


30 มกราคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065