ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี สัตวแพทย์ มช. ร่วมใจ สร้างคุณค่า สู่สังคม

19 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี สัตวแพทย์ มช. ร่วมใจ สร้างคุณค่า สู่สังคม


ในปีนี้ 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก้าวสู่ปีที่ 30 ปี ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ในการสร้างประโยชน์และรับใช้สังคมภายใต้คำขวัญ “30 ปี สัตวแพทย์ มช. ร่วมใจ สร้างคุณค่าสู่สังคม”

 

August 2024

  • 2 สิงหาคม 2567 งานครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • งานประชุมวิชาการนานาชาติการอนุรักษ์และวิจัยช้าง ครั้งที่ 20 [The 20 th International Elephant Conservation and Research Symposium (IEF)]
  • กิจกรรม VM CMU Open House 2024 “เปิดบ้านคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.”

September 2024

  • 16 – 20 กันยายน 2567 ISAH & SEAOHUN International Conference 2024
  • 28 กันยายน 2567 กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

December 2024

  • 1 ธันวาคม 2567 งานหมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 7 VET CMU RUN 2024
  • 9 – 13 ธันวาคม 2567 งานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 Chiang Mai University Veterinary Conference, CMUVC2024

January 2025

  •  MaCMU Fair

 

โปรดติดตามรายละเอียดข้อมูลการจัดกิจกรรมของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ที่ Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


19 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065