ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น 'ศิษย์เก่าเกียรติยศ' เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 30 ปี

29 เมษายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป


ร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าเกียรติยศ"
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 30 ปี

รางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติแบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบไปด้วย
1. ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพด้านราชการ
2. ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพด้านเอกชน
3. ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
4. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ ประเทศชาติ
5. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมเสนอชื่อบุคคลได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2567

เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าเกียรติยศ" 
https://cmu.to/4oZFq
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ https://cmu.to/DmghN

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5394 8009 (คุณวิมพ์วิภา) หรือทาง Inbox เพจคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


29 เมษายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065