ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม 'โครงการเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน'  การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม E115 

15 พฤษภาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม

“โครงการเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน”  

วิทยากรโดย “รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ” ผู้ช่วยอธิการบดีงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม E115 


ด้วยท่านวิทยากร มี "แบบทดสอบวัดระดับความรู้ทางการเงิน" เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบการเงินรอบตัวของตนเองในเบื้องต้น  พร้อมคำแนะนำหลังทำแบบทดสอบเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมในด้านการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง

คลิกตามลิงค์นี้ได้เลยค่า
https://finquizz.setgroup.or.th/assessment/91

 


15 พฤษภาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065