ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปูเสื่อ  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย E115

17 พฤษภาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ขอเรียนเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปูเสื่อ  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย E115


17 พฤษภาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065