ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนาการศึกษา ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนาการศึกษา ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา Click link >>> https://cmu.to/cfMuE (log in โดยใช้ mail CMU)
หรือ Scan QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566


18 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065