ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายใน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

บริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Calendar
CMU MIS
CMU Mail
CMU KC Moodle
E-Meeting
E-Document
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและภาระงานเชิงรุก
ระบบฐานข้อมูลคณะสัตวแพทยศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Management Reporting System
CMU ZOOM

ระบบจองห้องและรถยนต์


ระบบจองห้อง
ระบบจองห้องปฏิบัติการ
ระบบจองรถยนต์
ระบบแจ้งซ่อม (Vet-Helpdesk) ปิดปรับปรุง

บริการอื่นๆ


ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
HR CMU
Wi-Fi Jumbo Plus
Download
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
053-948002 , Fax.053-948065