ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายใน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

บริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Calendar
CMU MIS
CMU Mail
CMU KC Moodle
E-Meeting
E-Document
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงรุก
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิต
ระบบฐานข้อมูลคณะสัตวแพทยศาสตร์
Management Reporting System
CMU ZOOM
ทะเบียนคุมบิล

ระบบจองห้องและรถยนต์


ระบบจองห้อง
ระบบจองห้องปฏิบัติการ
ระบบจองรถยนต์
ระบบแจ้งซ่อม (Vet-Helpdesk) ปิดปรับปรุง

บริการอื่นๆ


ระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะสัตวแพทย์ มช.
E-Meeting(Vet)
ปฏิทินของงานบริการวิชาการ 2566 -2570
HR CMU
Wi-Fi Jumbo Plus
Download
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065