ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ประกาศราคากลางและ TOR งานปรับปรุงอาคาร Pet wellness คณะสัตวแพทยศาสตร์ [30/11/2565]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30/11/2565]
 • ประกาศราคากลางและ TOR เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด [29/11/2565]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [29/11/2565]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบซับซ้อนและเครื่องเฝ้าระวังการวางยาสลบ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18/11/2565]
 • ประกาศราคากลางและ TOR เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบซับซ้อนและเครื่องเฝ้าระวังการวางยาสลบ จำนวน 3 ชุด [16/11/2565]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องเอ็มอาร์ไอพร้อมเครื่องเฝ้าระวังการวางยาสลบ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16/11/2565]
 • (ร่าง)ประกาศจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด [09/11/2565]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09/11/2565]
 • ประกาศราคากลางและ TOR รถพยาบาลสัตว์ [28/10/2565]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [28/10/2565]
 • ประกาศราคากลางและ TOR เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า [28/10/2565]
 • ประกาศราคากลางและ TOR เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องเอ็มอาร์ไอพร้อมเครื่องเฝ้าระวังการวางยาสลบ [28/10/2565]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [17/10/2565]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [17/10/2565]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบซับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [17/10/2565]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องเอ็มอาร์ไอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [17/10/2565]
 • ประกาศ TOR งานจ้างควบคุมงาน ตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [23/08/2565]
 • ประกาศราคากลางและ TOR งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ [23/08/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร Pet wellness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16/12/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รพ.สัตว์เล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด รพ.สัตว์เล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการคัดเลือก [08/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีคัดเลือก [08/09/2565]
 • ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
  053-948002 , Fax.053-948065