ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 373 รายการ [25/12/2566]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก [29/11/2566]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24/8/2566]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24/8/2566]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24/5/2566]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24/5/2566]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28/4/2566]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28/4/2566]
 • ประกาศราคากลางและ TOR ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี จำนวน 1 เครื่อง [28/4/2566]
 • ประกาศราคากลางและ TOR เครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด [28/4/2566]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร Pet wellness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16/12/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รพ.สัตว์เล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด รพ.สัตว์เล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการคัดเลือก [08/09/2565]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีคัดเลือก [08/09/2565]
 • ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  2023 Copyright By VMCMU
  053-948002 , Fax.053-948065