ข่าวรับสมัครงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครงาน (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศรับสมัครงาน (ตำแหน่งทั่วไป)

ประกาศรับสมัครงาน ประจำโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศทุนการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065