โครงสร้างองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065