ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การตรวจจับสัญญาณโรคและการตอบสนองอย่างทันท่วงที เพื่อหยุดการระบาดใหญ่ของโรค โดยใช้ระบบการเฝ้าระวังในชุมชน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

15 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.พฤษภ์ บุญมา รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนาม หัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่อดีดีกลาง และ น.สพ.ดร.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การตรวจจับสัญญาณโรคและการตอบสนองอย่างทันท่วงที เพื่อหยุดการระบาดใหญ่ของโรค โดยใช้ระบบการเฝ้าระวังในชุมชน : แอพพลิเคชั่นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ (Early detection and rapid response to stop epizootic and pandemic using community-based surveillance system: Participatory One Health Disease Detection application (PODD))” ให้กับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ จากกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ (Department of Livestock and Fisheries (DLF)) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวัน 15 – 17 มีนาคม พ.ศ.2566 ก่อนนำระบบเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ โดยชุมชนผ่อดีดี (PODD) ไปปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานในพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเฝ้าระวังโรคสัตว์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุโรคระบาดที่สามารถแพร่กระจายไปยังมนุษย์ได้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


15 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065